گروه مشاورین املاک کاندید

تلفن تماس: ۰۱۱۵۵۲۴۴۲۱۱
آدرس: مازندران، رامسر، کتالم، بلوار ۲۲ بهمن، روبروی کوچه 6 شرقی
موبایل: ۰۹۱۱۷۸۷۰۰۳۱ و ۰۹۱۱۲۹۲۲۱۸۶ و ۰۹۱۲۲۴۶۳۳۹۵
مشاور حقوقی: ۰۹۱۱۳۹۴۹۴۴۳
www.candidamlak.com
info[at]candidamlak[dot]com